Inleiding

Traction neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Beleid leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Beleid lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Beleid aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen via ons contact formulier.

Wie is Traction?

Traction is de besloten vennootschap Traction IT BV, kantoorhoudende te (1424 PX) De Kwakel
aan Bedrijvenweg 6a, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder
nummer 30122347.
Traction is ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Traction de
verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Traction uw gegevens?

Hieronder vind u een overzicht van de doeleinden waarvoor Traction persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Traction voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Traction worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde: Financiële administratie
Gegevens: Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC)
Grondslag: Wettelijke verplichting
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beheer van bestellingen
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer, Klantnummer
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Doeleinde: Afhandelen klachten
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Facturatie
Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Website

Doeleinde: Website analytics
Gegevens: Surfgedrag, Locatie
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Commercieel belang
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Account aanbieden
Gegevens: Naam, Adres, E-mailadres, Gebruiksnaam, Wachtwoord, Inhoud van het bericht
Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Beveiliging en fraudebestrijding

Doeleinde: Cameratoezicht
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde: Beveiliging van gegevens
Gegevens: Bewakingsvideo, Elektronische identificatiegegevens, Telefoonnummer, Wachtwoord
Grondslag: Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang: Enige manier om doeleinde te bereiken
Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Traction heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschikt u over een aantal
rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage
U kunt uw eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in uw account. Als u de
persoonsgegevens wilt zien die bij Traction over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage
doen.

Wijzigen
Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding
van een inzageverzoek en die u niet zelf in uw account kan veranderen, kunt u een verzoek
hiertoe doen bij Traction. U kunt verzoeken dat Traction uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult,
verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking
U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Traction te verzoeken de verwerking van uw
persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar
Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Traction of een
derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht
U hebt het recht uw persoonsgegevens van Traction te verkrijgen. Traction zal deze
verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere
gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een
andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken
In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming
is, hebt het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen,
maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat
Traction u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Traction
Een verzoek kan verstuurd worden via ons contact formulier. Traction zal uw verzoek zo snel
mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Traction een dergelijk
verzoek heeft ontvangen. Indien Traction uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord
aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen u en Traction
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Traction verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij,
bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Beleid worden gewijzigd?

Dit Privacy Beleid kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy
Beleid na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Beleid en de wijze waarop Traction uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen via ons contact formulier.  Ook als u een klacht heeft over de manier waarop Traction uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen ons contact formulier. Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.